Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

MINIKOSZYKÓWKA

nasze social media

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki wraz z logotypem urzędu zapewniającego obsługę Ministra w zakresie kultury fizycznej – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r.