Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

Rzut

W koszykówce wygrywa ta drużyna, która więcej rzuci punktów. Warto o tym pamiętać, że prawidłowa technika rzutu, różne wykończenia spod kosza zwiększą szanse, aby rzut był skuteczny. Jeśli dobrze nauczymy rzucać młodego zawodnika to, w przyszłości podziekuję nam, że nabrał prawidłowego ruchu podczas rzutu. Niestety zła technika rzutu odbijać się będzie przez lata.

 

Podczas rzutu ważne są: balans, praca nóg, mechanika rzutu.