Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

SMOK - Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki

Program SMOK funkcjonuje od 2014 roku, kiedy to Polski Związek Koszykówki uruchomił 4 takie ośrodki szkolenia. Program przez wiele lat przechodził zmiany ze względu na konieczność dopasowania się do obowiązującego w kraju systemu edukacji. Obecnie skierowany jest dla uczniów klas I-V szkół podstawowych i  realizuje zadanie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży przez polskie związki sportowe.

Regularnie organizujemy cykliczne szkolenia dla trenerów prowadzących ośrodki. Ponadto każdy szkoleniowiec dysponuje Szkolnym Programem Koszykówki – podręcznikiem opracowanym przez PZKosz, będący źródłem informacji zdecydowanie ułatwiającym pracę z dziećmi. Do każdego ośrodka zostaje przekazywany sprzęt sportowy oraz multimedialny zakupiony ze środków MSiT. Program pozwala na dokształcanie nauczycieli WF, trenerów oraz instruktorów poprzez szkolenia oraz wydawanie publikacji metodycznych. Szkolenia organizowane przez PZKosz są dla trenerów bezpłatne.

Cele i zadania jakie realizuje SMOK to osiągniecie wśród młodzieży szkolnej wszechstronnego rozwoju fizycznego poprzez stosowanie ćwiczeń ogólnorozwojowych ujętych w szkolnym programie wychowania fizycznego oraz stymulowanie rozwoju fizycznego ćwiczeniami ukierunkowanymi stosownie do wieku biologicznego w korelacji z podstawowym przygotowaniem koszykarskim.

Obecnie w programie SMOK zrzeszonych jest 147 ośrodków w których łącznie trenuje blisko 7 800 uczestników. Wszystkie zajęcia w ramach programu są bezpłatne.

Program SMOK jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Dla kogo

Dzieci od 7 do 12 lat

Czas trwania

90 min

Intensywność

Średnia