Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

Decyzyjność 1×1

Każdy z zawodników powinien nauczyć się decyzyjności, tj. zawodnik z piłką czy podać, rzucić a może wejść w kozioł, zaś zawodnik musi zdecydować czy ścinać, czy może pozostać w danym miejscu albo wybiec do piłki.

 

W wielu ćwiczeniach podczas nauki i doskonalenia należy wprowadzać elementy decyzyjności, które wzbogacą proces rozwoju młodego zawodnika.