Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

młode asy parkietów

Młode Asy Parkietów to projekt szkolenia koszykarskiego mający swój początek w 2014 roku. Wówczas Polski Związek Koszykówki w ramach konkursu „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży przez polskie związki sportowe” ogłoszonego przez Departament Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Sportu i Turystyki uruchomił pilotażowy program Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki. Do pilotażu przystąpiły cztery jednostki samorządu terytorialnego: Poznań i Wrocław (szkolenie dziewcząt) oraz Białystok i Radom (szkolenie chłopców). W każdym z wyżej wymienionych miast zostało uruchomione szkolenie dla dzieci klas IV-VI przy Szkołach Podstawowych, a także na terenie jednego wybranego ośrodka gimnazjalnego w klasie pierwszej.

W 2015 roku nastąpiły zmiany w decyzji MSiT dotyczące wyżej wymienionego konkursu. Najważniejszą z nich było to, że Polski Związek Koszykówki mógł finansować w ramach SMOK-ów tylko i wyłącznie szkolenie na poziomie szkół podstawowych. Oprócz kontynuowania pracy w istniejących już ośrodkach, Polski Związek Koszykówki dodatkowo uruchomił 65 nowych SMOK-ów. W tym samym roku Departament Sportu Wyczynowego MSiT ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego.” W ramach tej decyzji Polski Związek Koszykówki uruchomił 34 Gimnazjalne Ośrodki Sportowego Szkolenia Młodzieży (18 żeńskich i 16 męskich) w oparciu o współpracę z klubami sportowymi, które w ostatnich 5 latach na terenie swoich województw prowadziły szkolenie młodzieży na najwyższym poziomie.

W 2016 roku kolejne 7 ośrodków rozpoczęło działalność dzięki czemu w obu programach szkolnych było łącznie 6 200 dziewcząt i chłopców, a zajęcia prowadziło prawie 300 trenerów.

W 2017 roku powiększyliśmy liczbę ośrodków SMOK do 105, natomiast w ramach GOSSM istniało 39 ośrodków dziewcząt i chłopców. 

Od 2018 roku w związku z reformą systemu edukacji w Polsce zmianie uległa nazwa programu z GOSSM na KOSSM (Koszykarskie Ośrodki Sportowego Szkolenia Młodzieży). Liczba ośrodków  KOSSM zwiększyła się do 42, natomiast liczba ośrodków SMOK do 150 w całym kraju.

W 2019 Polski Związek Koszykówki położył nacisk na zacieśnianie współpracy na linii program SMOK – KOSSM, by w sposób naturalny stworzyć piramidę szkoleniową. Liczba ośrodków kształtowała się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, jednak należy zwrócić uwagę na fakt iż 41 ośrodków SMOK miało swoją kontynuację w postaci programu KOSSM.

W 2020 roku szkolenie najmłodszych odbywało się w 146 ośrodkach SMOK oraz 46 ośrodkach KOSSM. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, metody realizacji zadania były na bieżąco dostosowywane do bieżących rozporządzeń dotyczących sytuacji epidemiologicznej.

W roku 2021 Polski Związek Koszykówki kontynuował pracę w 148 ośrodkach SMOK oraz 48 ośrodkach KOSSM. Rok ten przyniósł nowość w postaci pilotażowego programu skierowanego do dzieci i młodzieży z małych miejscowości, a także środowisk wiejskich – uruchomione zostały 4 ośrodki programu WOK (Wiejskie Ośrodki Koszykówki).

W roku 2022 w projekcie szkoleniowym brało udział 139 ośrodków SMOK, 53 ośrodki KOSSM oraz 5 ośrodków WOK, a łączna liczba dzieci biorących udział w programach to niemal 9500.

2023 to rok przełomowy ze względu na ciągły wzrost zainteresowania i chęci uczestnictwa w programach. Spowodowało to rekordową liczbę uczestników programów SMOK, KOSSM, WOK. (powyżej 10000).

Wykaz koordynatorów

Krzysztof Koziorowicz

Koordynator regionalny Młodych Asów Parkietu

Grzegorz Chodkiewicz

Koordynator regionalny Młodych Asów Parkietu

Mariusz Świerk

Koordynator regionalny Młodych Asów Parkietu

Paulina Madej

Koordynator regionalny Młodych Asów Parkietu

Ryszard Poznański

Koordynator regionalny Młodych Asów Parkietu

Ewelina Kobryń

Koordynator regionalny Młodych Asów Parkietu

Magdalena Leciejewska

Koordynator regionalny Młodych Asów Parkietu

Bogdan Zamośny

Koordynator regionalny Młodych Asów Parkietu

 

Krzysztof Koziorowicz

Koordynator regionalny Młodych Asów Parkietu

 

Wojciech Rogowski

Koordynator regionalny Młodych Asów Parkietu

Koordynatorzy - motoryczni (KOSSM)

Michał Gulan

Koordynator motoryczny Młodych Asów Parkietu – Region Centrum

Maciej Brandt

Koordynator motoryczny Młodych Asów Parkietu – Region Północ

Paweł Oracz

Koordynator motoryczny Młodych Asów Parkietu – Region Południe

Marcin Kaczocha

Koordynator motoryczny Młodych Asów Parkietu – Region Zachód

Bartosz Pasternak

Koordynator motoryczny Młodych Asów Parkietu – Region Południowy Zachód

Facebook

nasze social media

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.