Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

Organizacja gry

Na poziomie minikoszykówki organizacja gry to przede wszystkim szybki ataku i współpraca zawodników w małych układach osobowych. Gra oparta na prostych elementach takich jak gra 1×1 z piłką, ścięcia i obiegnięcia z odpowiednim trzymaniem spacingu i timingu. Każdy trener musi pamiętać, że organizacja gry w tym wieku nie jest kluczowa, a technika i motoryka powinny znacząco wypełniać treści treningowe.