Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

Program szkolenia sportowego w koszykówce

Ministerstwo Sportu zatwierdziło program opracowany przez Polski Związek Koszykówki, w oparciu o który oddziały i szkoły sportowe oraz oddziały i szkoły mistrzostwa sportowego realizować będą szkolenie sportowe.

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki wraz z logotypem urzędu zapewniającego obsługę Ministra w zakresie kultury fizycznej – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r.