Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

Jak otworzyć nowy ośrodek

Utworzenie nowego ośrodka możliwe jest dzięki współpracy trzech jednostek: Samorządu terytorialnego, Dyrekcji Szkoły oraz Polskiego Związku Koszykówki.

Jednostka Samorządu Terytorialnego jest zobligowana do przekazania środków na udostępnienie Sali gimnastycznej oraz zakup strojów sportowych dla uczestników programu.

Po stronie Polskiego Związku Koszykówki będzie zagwarantowanie wynagrodzenia trenerów z tytułu prowadzenia zajęć sportowych, przekazanie w użytkowanie sprzętu sportowego, a także zapewnienie bezpłatnych szkoleń dla trenerów biorących udział w projekcie.  

 

Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia jest przesłanie kompletnego wniosku. 

Wzory wniosków

Formularz zgłoszeniowy WOK

Formularz zgłoszeniowy SMOK

Formularz zgłoszeniowy KOSSM

Wysłanie wniosku

Dane kontaktowe

Adres

Polski Związek Koszykówki

Kontakt telefoniczny

Kontakt elektroniczny

Godziny otwarcia

nasze social media

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki wraz z logotypem urzędu zapewniającego obsługę Ministra w zakresie kultury fizycznej – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r.