Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

Logotypy DO POBRANIA

Logotypy WOK

Logotypy SMOK

Logotypy KOSSM

Logotypy PZKosz

Logotypy MSiT

Logotypy Pekao SA

Logotypy ORLEN

Facebook

nasze social media

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki wraz z logotypem urzędu zapewniającego obsługę Ministra w zakresie kultury fizycznej – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r.