Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

Kozłowanie

Każde dziecko lubi mieć piłkę w rękach. Dlatego też każde dziecko powinno nauczyć się kozłować. Ten element

  • Ucz kozłować lewą i prawą ręką
  • Kozłuj wolniej i szybciej. Zmiana tempa kozłowania jest ważna.
  • Podstawowe zmiany kozłowania: przed sobą, za plecami, między nogami
  • Kozłowanie łącz z takimi elemtanami jak starty, zatrzymania, zmiany kierunków biegu, podaniami i wykończeniami.