Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

Przygotowanie motoryczne

Każdy zawodnik, który jest sprawny, ma niesamowitą „motorykę” znajdzie miejsce w koszykówce. Dlatego przygotowanie motoryczne jest szalenie ważne. Nie można zapominać o tym aspekcie w całym procesie szkolenia. Elementy koszykarskie nie mogą znacząco zdominować przygotowania motorycznego w szczególności w okresie minikoszykówki.