Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

Gry i zabawy

Dzięki grom i zabawom zawodnicy mogą z uśmiechem na twarzy uczyć się podstawowych form kozłowania, podania czy rzucania do kosza, mogą również też nabierać umiejętności poruszania się po boisku. Gry i zabawy z odpowiednią rywalizacją i jasnymi zasadami pozwalają na szybsze nabycie umiejętności koszykarskich.