Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

Obrona

Agresywność, nieustępliwość, waleczność to cechy, które niewątpliwie mają wpływ na obronę. Oprócz indywidualnej techniki w obronie oraz zasad zespołowych w defensywie właśnie te cechy trzeba kształtować podczas rozwijania defensywy.

Materiał szkoleniowy