Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

Zestawy tabel dla chłopców i dziewcząt pomocnych w ocenie rozwoju somatycznego

„Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz.” – Zig Ziglar

W koszykówce, jako grze wielopodmiotowej sukces zależy od wielu czynników, wśród których najważniejsze to budowa somatyczna zawodników, przygotowanie techniczne, taktyczne, motoryczne, fizjologiczne i psychologiczne.

Celowe stają się działania zmierzające do poszukiwania osobników o optymalnych wymienionych wyżej parametrach. Dobór i selekcja do koszykówki powinny zmierzać do wybrania najbardziej utalentowanych osobników, o takich warunkach somatycznych, motorycznych i psychicznych, rokujących w przyszłości osiągnięcie wysokich rezultatów sportowych.

Bardzo często na podstawie podstawowych cech somatycznych ciała (wysokość i masa ciała) odbywa się proces kwalifikacji do gry w koszykówkę. Niezbędne staje się poszukiwanie przyszłych adeptów koszykówki o wysokich parametrach długościowych.

Szczególną rolę pełnią nauczyciele wychowania fizycznego, którzy podczas swoich zajęć mogą rozpoznać potencjał przyszłego mistrza i zachęcić uczniów do systematycznego uczestnictwa w zajęciach koszykówki w klubie sportowym.

W linku przedstawiamy publikację zawierającą zestawy tabel dla chłopców i dziewcząt pomocnych w ocenie rozwoju somatycznego oraz dokładną instrukcję odczytywania wyniku.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki