Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

Manual FIBA dla trenerów

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki