Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

Program szkolenia w klasach szkoły podstawowej IV-VI

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki