Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

Program szkolenia w klasach szkoły podstawowej I-III

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki