Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

Zaproszenie do składania ofert

olski Związek Koszykówki zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu multimedialnego dla Koszykarskich Ośrodków Sportowego Szkolenia Młodzieży w ramach programu „Młode Asy Parkietów”

Przedmiotem zamówienia jest:

– dostawa komputerów przenośnych do ośrodków KOSSM PZKosz na terenie Polski (zał. 3) oraz innych urządzeń w ilości i o wymaganiach wskazanych w Załączniku nr 2 do Zaproszenia;

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2