Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

SMOK-i wracają na hale!

W związku z ukazaniem się najnowszego rozporządzenia informuję, iż od 1 maja zajęcia w ramach programu Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki mogą odbywać się na obiekcie sportowym lub na świeżym powietrzu, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.

Poniżej przedstawiamy fragment rozporządzenia dotyczący programu:

„§ 9 ust. 16. Do dnia 7 maja 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku: (…)

7) obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż 50 osób; w przypadku kompleksów sportowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z obiektów,

8) basenów i obiektów sportowych zamkniętych w przypadku zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży  do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia basenu albo obiektu pod warunkiem prowadzenia działalności bez udziału publiczności.”