Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

Rozwijamy talent, kształcimy pasję, budujemy przyszłość

O nas

W 2014 roku Polski Związek Koszykówki w ramach konkursu „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży przez polskie związki sportowe” ogłoszonego przez Departament Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Sportu i Turystyki uruchomił pilotażowy program Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki.

Do pilotażu przystąpiły cztery jednostki samorządu terytorialnego: Poznań i Wrocław (szkolenie dziewcząt) oraz Białystok i Radom (szkolenie chłopców). W każdym z wyżej wymienionych miast zostało uruchomione szkolenie dla dzieci klas 4-6 przy Szkołach Podstawowych, a także na terenie jednego wybranego ośrodka gimnazjalnego w klasie pierwszej.

Facebook

Program Szkolenia

Program szkolenia sportowego w koszykowce

Program szkolenia sportowego w koszykowce

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

nasze social media

Organizatorzy Projektów

Oficjalni sponsorzy

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki