Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

Turniej KOSSM 3X3 Czelendż by Fundacja LOTTO w Pabianicach 2024 – Dzień 2 część druga

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.