Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

Szkolenie dla koordynatorów programu Młode Asy Parkietów

W Pabianicach obyło się szkolenie koordynatorów Młodych Asów Parkietów, któremu przewodniczył Dyrektor Wydziału Szkolenia Biura PZKosz Karol Gryko. Udział wzięli zarówno koordynatorzy koszykówki jak i motoryki, którzy na codzień monitorują pracę poszczególnych ośrodków.

Uczestnicy szkolenia:

Grzegorz Chodkiewicz

Koordynator regionalny Młodych Asów Parkietu

Mariusz Świerk

Koordynator regionalny Młodych Asów Parkietu

Paulina Madej

Koordynator regionalny Młodych Asów Parkietu

Ryszard Poznański

Koordynator regionalny Młodych Asów Parkietu

Ewelina Kobryń

Koordynator regionalny Młodych Asów Parkietu

Magdalena Leciejewska

Koordynator regionalny Młodych Asów Parkietu

Bogdan Zamośny

Koordynator regionalny Młodych Asów Parkietu

Krzysztof Koziorowicz

Koordynator regionalny Młodych Asów Parkietu

Wojciech Rogowski

Koordynator regionalny Młodych Asów Parkietu

Koordynatorzy motoryczni:

Michał Gulan

Koordynator motoryczny Młodych Asów Parkietu – Region Centrum

Maciej Brandt

Koordynator motoryczny Młodych Asów Parkietu – Region Północ

Marcin Kaczocha

Koordynator motoryczny Młodych Asów Parkietu – Region Zachód

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.