Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

Zapraszamy do składania wniosków na utworzenie nowych ośrodków WOK, SMOK i KOSSM

Szczegóły dotyczące procesu aplikacyjnego oraz wymagań znajdą Państwo w zakładce „nowy ośrodek”

Termin składania wniosków: do dnia 30.06.2024 r.
Rozpoczęcie działalności nowych ośrodków: 2 września 2024 r.
 

Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia jest przesłanie kompletnego wniosku.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny +48 885 881 001 lub elektroniczny:

o.szumelda-krzycka@pzkosz.pl

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.