Zostań partnerem Asów!

Polski Związek Koszykówki zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu sportowego wraz z pakietem sponsoringowym w ramach programu „Młode Asy Parkietów”.

Przedmiotem zamówienia jest:

– dostawa sprzętu sportowego do ośrodków SMOK PZKosz oraz KOSSM PZKosz na terenie Polski (zał.3 oraz 4), w ilości i o wymaganiach wskazanych w Załączniku nr 2 do Zaproszenia;

– „pakiet sponsoringowy” wraz z określonym modelem współpracy stron w zakresie usług marketingowych, reklamowych i promocyjnych – dowolna forma prezentacji.

Wyłoniony podmiot otrzyma na wyłączność, tytuł Partnera Technicznego Polskiego Związku Koszykówki w Programie „Młode Asy Parkietu” (SMOK oraz KOSSM) i będzie miał prawo do posługiwania się tym tytułem w okresie obowiązywania umowy tj. od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2021 roku – pod warunkiem zawarcia przez Zamawiającego umowy dot. utworzenia ośrodków SMOK i KOSSM w latach 2020-2021.

 

Zaproszenie sprzęt specjalistyczny 2019

Załącznik nr 2 do zaproszenia – sprzęt 2019