ZIP KOSSM

Zbiór Informacji Podstawowych (ZIP) KOSSM

Cel programu KOSSM:

Rozwój zawodników uczestniczących w programie pod kątem indywidualnym z zakresu specjalistycznego (koszykówka) i ogólnego (motoryka). W ramach Koszykarskich Ośrodków Sportowego Szkolenia Młodzieży rozwijane są indywidualne umiejętności dzieci w przedziale 6-8 klasy szkoły podstawowej. Proces szkoleniowy prowadzony jest w segmencie techniki indywidualnej, gry 1×1 i podstawowych form współpracy bez wykorzystywania zasłon. 

UWAGA!!! Podczas zajęć w ramach KOSSM nie można realizować klubowych zagadnień taktycznych.

 

Tematy Koszykówka:

 1. „Technika pracy ręki do rzutu i rzutu z wyskoku.”
 2. „Technika obrony: indywidualna oraz podstawowe formy współpracy.”
 3. „Technika zastawienia i zbiórki piłki z tablicy.”
 4. „Technika podań.”
 5. „Technika poruszania się bez piłki.”
 6. Podstawy współpracy w ataku. Gra według zasad (unifikacja).” – bez tematyki zasłon
 7. Podstawy obrony zespołowej (Unifikacja).

Tematy Motoryka:

 1. „Kształtowanie techniki poruszania się liniowego i wielokierunkowego zintegrowanego z elementami techniki użytkowej w ataku i w obronie.”
 2. „Kształtowanie siły mięśniowej z uwzględnieniem specyfiki rozwijania lokomocji horyzontalnej (liniowej i wielokierunkowej) i wertykalnej zintegrowanej z akcentami dynamicznymi (metoda kompleksowa).”
 3. „Kształtowanie wytrzymałości specjalnej w formach zintegrowanych z treningiem techniczno – taktycznym.”
 4. „Kształtowanie mocy mięśni tułowia oraz kończyn górnych i kończyn dolnych.”
 5. „Kształtowanie wytrzymałości tlenowej w formach zintegrowanych z treningiem techniczno – taktycznym.”
 6. „Ćwiczenia korekcyjne i kształtowanie sprawności ogólnej zintegrowane z treningiem szybkości i zwinności.”
 7. „Ćwiczenia kształtujące moc i przyśpieszenie zintegrowane z treningiem koszykarskim.”

Aktualna lista ośrodków KOSSM PZKosz

Podstawa programowa:

 1. Program szkolenia PZKosz
 2. Unifikacja szkolenia PZKosz