Szkoły podstawowe SMOK

W październiku 2014 roku, przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polski Związek Koszykówki uruchomił program Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki – w skrócie SMOK.

Dziś jest już w całym kraju 71 SMOK-ów, które wspólnie z koszykarskimi gimnazjami tworzą podstawę piramidy szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.