SMOK Zamość Ch

Miejsce: Sp 3, ul. E. Orzeszkowej 43, Zamość

Klasy:

IV – Agnieszka Mazurek, środa 16.00-17.30, piątek 16.45-18.15, 15 osób

V – Przemysław Mazurek, środa 17.30-19.00, piątek 15.15-16.45, 15 osób

VI – Krzysztof Mazurek, środa 17.30-19.00, piątek 15.15-16.45, 15 osób