SMOK Ząbki Ch

Miejsce: SP 2, ul. Batorego 11, Ząbki

Klasy:

IV – Sławomir Szczotka, wtorek 14.45-16.15, środa 14.45-16.15, 22 osoby

V – Sławomir Szczotka, wtorek 16.30-18.00, 13 osób

 

Miejsce: SP 2, ul. Batorego 37, Ząbki

Klasy:

V – Sławomir Szczotka, czwartek 15.20-16.50, 13 osób

VI – Sławomir Szczotka, poniedziałek 15.30-17.00, czwartek 16.50-18.20, 16 osób