SMOK Włocławek Dz

Miejsce: SP 22, ul. Promienna 15, Włocławek

Klasy:

IV – Michał Mrówczyński, czwartek 16.00-17.30, piątek 16.00-17.30, 15 osób

V – Michał Mrówczyński, czwartek 17.30-19.00, piątek 14.30-16.00, 15 osób

VI – Waldemar Młynarczyk, wtorek 15.15-16.45, czwartek 14.30-16.00, 16 osób