SMOK Wałbrzych Ch

SMOK Wałbrzych PSP 15

Miejsce: PSP 15, ul. Hirszfelda 1, Wałbrzych (sala gimnastyczna lub boisko wielofunkcyjne)

Klasy:

IV – Marcin Ewiak, wtorek 16.15-17.45, piątek 15.20-16.50 , 15 osób

V – Ewa Smaglińska, środa 16.00-17.30, 13 osób

V – Marcin Ewiak, piątek 16.50-18.20, 13 osób

VI – Waldemar Jabłoński, poniedziałek 15.20-16.50, czwartek 15.20-16.50, 10 osób

 

SMOK Wałbrzych SP 28

Miejsce: PSP 28, al. Wyzwolenia 43, Wałbrzych

Klasy:

IV – Małgorzata Jankowska, wtorek 14.30-16.00, piątek 14.30-16.00, 16 osób

V – Natalia Szwan-Zarzycka, poniedziałek 15.00-16.30, środa 14.30-16.00, 17 osób

VI – Joanna Piszczatowska, poniedziałek 13.30-15.00, wtorek 16.00-17.30, 15 osób

 

SMOK Wałbrzych ZSP 1

Miejsce: ZSP 1, ul. 1-go Maja 105, Wałbrzych

Klasy:

IV – Marcin Kwiatkowski, wtorek 14.30-16.00, piątek 13.30-15.00, 15 osób

V – Agnieszka Raciniewska, Marcin Kwiatkowski, środa 14.30-16.00, piątek 15.00-16.30, 15 osób

VI – Agnieszka Raciniewska, poniedziałek 13.30-15.00, czwartek 14.30-16.00, 15 osób