SMOK Szczecin Dz

Miejsce: SP 16, ul. Chobolańska 20, Szczecin

Klasy:

IV – Robert Steciuk, wtorek 13.50-15.25, piątek 14.45-16.15, 15 osób

V – Robert Steciuk, wtorek 15.30-17.00, czwartek 15.30-17.00, 15 osób

VI – Hanna Steciuk, wtorek 15.30-17.00, czwartek 15.30-17.00, 15 osób