SMOK Szczecin Ch

Miejsce: SP 35, ul. Świętoborzyców 40, Szczecin

Klasy:

IV – Marek Żukowski, poniedziałek 15.30-17.00, czwartek 15.30-17.00, 15 osób

V – Andrzej Kanigowski, wtorek 17.00-18.30, czwartek 17.00-18.30, 15 osób

VI – Andrzej Kanigowski, poniedziałek 17.00-18.30; środa 17.00-18.30, 15 osób