SMOK Przeworsk Dz

Miejsce: SP 1, ul. Konopnickiej 5, Przeworsk

Klasy:

IV – Jerzy Gilecki, wtorek 14.30-16.00, czwartek 14.30-16.00, 15 osób

V – Bartłomiej Diduch, wtorek 14.30-16.00, środa 14.30-16.00, 15 osób

 

Miejsce: Hala Sportowa ul. Misiągiewicza 10, Przeworsk

Klasa VI – Bartłomiej Diduch, poniedziałek 14.45-16.15, czwartek 14.45-16.15, 15 osób