SMOK Łódź Dz

Miejsce: SP 11, ul. Hufcowa 20a, Łódź

Klasy:

IV – Bożena Sędzicka, środa 16.00-17.30; piątek 16.00-17.30, 15 osób

V – Bożena Sędzicka, poniedziałek 17.00-18.30 / Izabela Maj, czwartek 17.00-18.30, 15 osób

VI – Bartosz Szczepaniak, wtorek 17.30-19.00; czwartek 18.30-20.00, 15 osób