SMOK Łódź Dz

Miejsce: SP 11, ul. Hufcowa 20a, Łódź

Klasy:

I-III – Alicja Bednarek, poniedziałek 15.30-17.00, środa 15.30-17.00, 21 osób

IV – Bożena Sędzicka, środa 17.00-18.30, piątek 16.30-18.00, 18 osób

V – Tomasz Szczepaniak, środa 18.30-20.00, piątek 18.30-20.00, 14 osób