R. Poznański o filozofii obrony

Wierzę, że zespół dobrze broniący kontroluje przeciwnika. Wierzę, że obrona to „stan umysłu”, a zespół który stale wygrywa bitwy w obronie zazwyczaj wygrywa również mecze. Wierzę, że obrona jest kluczem do wygrywania meczy w koszykówce.

Poziom gry w obronie zespołu wynika z jakości pracy trenera i zawodników, ich wiedzy, zaangażowania, entuzjazmu i konsekwencji w codziennej pracy. Wierzymy, że na poziomie młodzieżowym sukces w trenowaniu nie polega na posiadaniu super strategii czy super planu, zazwyczaj związany jest z umiejętnością nauczania przez trenera podstaw.

Po opanowaniu podstaw indywidualnej obrony, zadaniem trenera i drużyny będzie jej ciągłe doskonalenie, a także przygotowanie zespołu w obronie do wszystkich sytuacji, jakie stwarzał będzie atak drużyn przeciwnych. Wszystkie sytuacje w obronie  powinny być jasno i precyzyjnie wyjaśniane zawodnikom, powinni oni wiedzieć, co w danej sytuacji mają robić, a czego robić nie mają. Na tym etapie szkolenia szczególnie ważna jest zasada „od fragmentów do całości”.