Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki!!!

Polski Związek Koszykówki zachęca kluby do wzięcia udziału w konkursie ogłoszonym przez Departament Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Sportu i Turystyki, a dotyczącego Programu Sport Wszystkich Dzieci. W programie tym wyszczególnione są 3 zadania. Zadanie nr 2: „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” jest skierowane między inny mi do klubów sportowych. Więcej informacji znajdą Państwo w linku poniżej.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1950,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html