Warunki uczestnictwa

Dlaczego warto być w programie?

Udział w programie SMOK to zapewnienie szkolenia dla trzech grup dzieci, które uczą się w klasach I-V w szkole podstawowej. Każda z grup ma zapewnione dwa 90 minutowe treningi w tygodniu w okresie wrzesień – listopad oraz styczeń – czerwiec.

 

Co ośrodek otrzymuje od PZKosz?

 • pensja trenerów
 • opłacenie udziału w konferencji szkoleniowej (zakwaterowanie, wyżywienie, wykładowcy, materiały konferencyjne)
 • komputer do prowadzenia dokumentacji ośrodka, przeznaczony dla jego koordynatora
 • sprzęt sportowy (roczna ilość sprzętu uwarunkowana roczną kwotą przeznaczoną na zakup strojów)

Co musi zapewnić ośrodek (JST i szkoła)?

 • dostęp do hali 6 razy w tygodniu po 90 minut
 • zapewnienie 3 grup szkoleniowych, minimalna liczba dzieci w każdej grupie – 14 osób,
 • zakup odzieży sportowej o wartości max 3000 zł – wymóg obligatoryjny w pierwszym roku uczestnictwa w programie. Na odzieży muszą znajdować się logotypy: Ministerstwa Sportu, Polskiego Związku Koszykówki, logo programu SMOK – odzież może być finansowana przez samorząd, szkołę, radę rodziców, klub, sponsora lub osobę prywatną
 • zapewnienie trenerów mających uprawnienia do prowadzenia zajęć (trener koszykówki, instruktor koszykówki, nauczyciel wf – bez konieczności ukończenia specjalizacji)
 • umożliwienie udziału trenerów w obowiązkowej, corocznej konferencji szkoleniowej dla trenerów
 • wyznaczenie koordynatora do kontaktu z PZKosz (sugerujemy aby był to jeden z trenerów)
 • terminowość w przesyłaniu dokumentów

 

Dlaczego warto być w programie?

Udział w programie KOSSM to zapewnienie szkolenia grupy najzdolniejszych dzieci, które uczą się w klasach VI – VIII w szkole podstawowej. Każda z grup ma zapewnione w tygodniu trzy 90 minutowe treningi koszykówki, trzy 45 minutowe treningi motoryki, 60 minutowe zajęcia z odnowy biologicznej i stałą opiekę fizjoterapeuty, w okresie wrzesień – czerwiec.

UWAGA!!! Program KOSSM skierowany jest tylko i wyłącznie do biorących udział w oficjalnych rozgrywkach właściwego Okręgowego Związku Koszykówki.

Co ośrodek otrzymuje od PZKosz?

 • pensja trenerów
 • opłacenie udziału w konferencji szkoleniowej (przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie, wykładowcy, materiały konferencyjne)
 • opłacenie udziału w akcjach szkoleniowych i zawodach (przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie, udział)
 • komputer do prowadzenia dokumentacji ośrodkowej
 • sprzęt sportowy marki SKLZ do realizacji programu treningowego
 • piłki do koszykówki marki Molten
 • odzież sportowa dla uczestników programu oraz trenerów marki Errea
 • opieka merytoryczna koordynatorów regionalnych

 

Co leży po stronie ośrodka (JST i szkoła)?

 • projekt musi być realizowany przy wsparciu Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • zapewnienie hali do realizacji programu treningowego KOSSM
 • zapewnienie grupy treningowej o wybitnych predyspozycjach koszykarskich, minimum 14 osób, maksymalnie 20.
 • zapewnienie trzech trenerów mających uprawnienia do prowadzenia zajęć z koszykówki, motoryki i odnowy biologicznej
 • umożliwienie udziału trenerów w obowiązkowej, corocznej konferencji szkoleniowej dla trenerów oraz pozostałych dodatkowych szkoleniach
 • umożliwienie udziału zawodników oraz trenerów w obowiązkowych akcjach szkoleniowych i zawodach
 • terminowość w przesyłaniu dokumentów