O programie

W 2014 roku Polski Związek Koszykówki w ramach konkursu „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży przez polskie związki sportowe” ogłoszonego przez Departament Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Sportu i Turystyki uruchomił pilotażowy program Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki.

Do pilotażu przystąpiły cztery jednostki samorządu terytorialnego: Poznań i Wrocław (szkolenie dziewcząt) oraz Białystok i Radom (szkolenie chłopców). W każdym z wyżej wymienionych miast zostało uruchomione szkolenie dla dzieci klas 4-6 przy Szkołach Podstawowych, a także na terenie jednego wybranego ośrodka gimnazjalnego w klasie pierwszej.

W 2015 roku nastąpiły zmiany w decyzji MSiT dotyczące wyżej wymienionego konkursu. Najważniejszą z nich było to, że Polski Związek Koszykówki mógł finansować w ramach SMOK-ów tylko i wyłącznie szkolenie na poziomie szkół podstawowych. Oprócz kontynuowania pracy w istniejących już ośrodkach, Polski Związek Koszykówki dodatkowo uruchomił 65 nowych SMOK-ów: żeńskie powstały na terenie 11 województw w 21 miastach (32 Szkoły Podstawowe), natomiast męskie na terenie 13 województw (39 Szkół Podstawowych). W sumie w 2015 roku szkolonych było 3704 dziewczynek oraz chłopców, a liczba zaangażowanych w program trenerów wyniosła 148.

W IV kwartale 2015 roku Departament Sportu Wyczynowego MSiT ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego.” W ramach tej decyzji Polski Związek Koszykówki uruchomił 34 Gimnazjalne Ośrodki Sportowego Szkolenia Młodzieży (18 żeńskich i 16 męskich) w oparciu o współpracę z klubami sportowymi, które w ostatnich 5 latach na terenie swoich województw prowadziły szkolenie młodzieży na najwyższym poziomie. W 2016 roku uruchomiliśmy działalność kolejnych 7 ośrodków (3 żeńskich oraz 4 męskich), w obu programach szkolonych jest ok 6 200 dziewcząt i chłopców. A zajęcia prowadziło prawie 300 trenerów.

W 2017 roku powiększyliśmy ilość ośrodków SMOK’ów do 105 ośrodków, natomiast w ramach GOSSM uruchomiliśmy pierwsze ośrodki regionalne (GOSSM PZKosz Człóchów Żeński i Męski). W wyniku przeprowadzonych testów, hospitacji i CAMP’ów z młodzieżą zweryfikowaliśmy również pracę pozostałych ośrodków i obecnie funkcjonuje ich 39 (19 męskich oraz 20 żeńskich).